למידה בחירום

מידע לשעת חירום
במצב חירום, ישמש האתר כמרחב לימודי ווירטואלי המהווה המשך ישיר לפעילות בית הספר. באמצעות האתר יוכלו התלמידים לקבל מענה אישי ו/או חברתי בכלי תקשורת הקיימים בו ולהשתתף בפעילויות הלימודיות על פי מערכת שעורים יומית/שבועית המפנה לפעילויות לימודיות סדורות לביצוע. בעת חירום, האתר הבית ספרי פועל בשלושה ערוצים מרכזיים של למידה, תקשורת.(מתוך אתר או"ח)
"המורה יודע היטב את צרכי תלמידיו.  בשעת חירום הוא יפעיל אותם בהתאם להבנתו ולתפיסת ההקשר החברתי/אישי על רקע מצב החירום, וכך ירגיש הלומד "בית חם". זה יכול להיעשות במגוון כלים ברשת, שיש להשקיע בהם ולהשתמש בהם מבעוד מועד…" 
(אברום רותם, היערכות לשעת חירום)

תלמידי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים, ישתתפו במפגשים סינכורניים שיועברו על ידי מרצים נבחרים בנושאים הקשורים לחידושים בתחום האפליקציות והתוכנות ללמידה, גלישה בטוחה והרצאות של שפ"י בהתמודדות עם מצבי מתח וחרדה, במסגרת הפעלת הרצאות בתכנית "אקדמיה ברשת" ומפגשים מקוונים נפגשים ברשת.

מידע לשעת חירום "צו 8 בחינוך".

תרגיל "למידה מרחוק" בחירום יתקיים ביום ראשון ג' אדר התשע"ח 18/2/2018

בין השעות 22:00-15:00

אגרת להורים

תלמידות יקרות, 
במסגרת תרגיל למידה מרחוק כל תלמידה מתבקשת לעשות שני דברים:
א. לצפות בסרטון הקצר המובא להלן, ולענות על השאלות שבטופס זה.
ב. לצפות בערב בהרצאה – פרטים וקישור בטופס.

לנוחיותכן הטופס מצורף גם בסוף העמוד.

צרי קשר עם היועצות:

מיכל אסולין ז' ט'1 ט'2 michzbeng@gmail.com

לוז רונית ח' ronitluz@gmail.com

שמחי יונית ט'3, ט'4, י', י"ב yonitsimchi@gmail.com

עליאש נריה י"א neriya.hacohen@gmail.com

 

פיקוח על מדע טכנולוגיה וחינוך

אוח- לומדים מרחוק

מאגר חומרי למידה