מצוינות

בכיתות ז' ח' וט' קיים מסלול מצויינות במדעים שבו התלמידות מתוגברות ולומדות את תחומי הפיזיקה, הכימיה והביולוגיה ברמה גבוהה.
 
שעות הוראת המדעים מועברות ע"י המורה נתיבה שמעוני ומתקיימות במעבדה בצורה פעילה, תוך ביצוע ניסויים, משחקים ושימוש בחוברות עבודה ייעודיות (בדגש על פיזיקה) ופעילות שפותחו על ידי מכון דוידסון לחינוך מדעי. בנוסף, תלמידות המצוינות משתתפות בארבעה ימי מדע במהלך השנה, במעבדות של מכון ויצמן למדע ובגן המדע ומקבלות ידע מדעי חוויתי בצורה המשאירה רושם עמוק בלב התלמידה.
 
במסגרת לימודי המצוינות במדעים באולפנא, התלמידות מקדמות את הסקרנות שלהן ומעלות את המוטיבציה האישית והחברתית להמשיך בלימודי מדעים גם בתיכון. בשנים האחרונות כמעט 100% ממסיימות המסלול, ממשיכות במגמות מדעיות בתיכון: פיסיקה, כימיה ו/או ביולוגיה.
המסלול נפתח תודות להנהלת האולפנא ולמועצה האזורית נחל שורק. ההשקעה בקבוצות המצוינות גורמת לתלמידות ללמוד ברמה גבוהה, להגיע להישגים גבוהים ולגבש עמדות חיוביות כלפי המדע.